Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi II Eylül 2021 İzmir Çalıştayı