Ankara Hemofili Derneği Hasta Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı 2024